CSHARP ile Bilgisayardaki Dosyaları Silme

C# ile Bilgisayardaki dosyaları silmek  bir çok yerde kullanabilirsiniz ben örneğin : Veritabanı yedeği alırken eskisini silip yenisini ekliyorum sizde bunun gibi veya farklı yollarda kullanabilirsiniz şimdi gelelim konumuza.

Formuzu resimdeki gibi ayarlıyoruz

Kodlar ise;

string silinecekDosya = "";
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//Silinecek Dosya Butonu
{//Silinecek Dosyanın yolunu belirtiyoruz
openFileDialog1.Title = "Silinecek Dosyayı Seçiniz...";
openFileDialog1.FileName = "";
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{ //yolu Textbox'a yazdırıyoruz
silinecekDosya = openFileDialog1.FileName.ToString();
textBox1.Text = silinecekDosya;
}
else
{//Dosya Boş ise
MessageBox.Show("Dosya Seçmediniz...", "Uyarı..!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
}

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//Dosya Silme Butonu
{//Textbox'a Silinecek Dosya var ise silme işlemi File.Delete ile başlatıyoruz
if (silinecekDosya != "")
{
File.Delete(silinecekDosya);
MessageBox.Show("Dosya Silme İşlemi Başarılı...", "Dosya Silindi...");
}
else
{
MessageBox.Show("Dosya Seçiniz...", "Uyarı..!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
}
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Enabled = false;
}

 

 

You may also like...

%d bloggers like this: