C# ile sql server yedek alma

Çok Araştırıp bulunmayacak sorulardan biri olan Sql server üzerinden Database yedek işlemini yapmak için;

Öncelikle Form referanslardan “Microsoft.SqlServer.Smo” ve “Microsoft.SqlServer.SmoExtended” ekliyoruz.

Her sefer den tıklandıkça üstüne yazar ekleme yapıyor bunun engellemek için bir önceki yazımızda dosya silme işlemiyle birlikte kullanmamız gerek olabilir.

İlgili yazım

CSHARP ile Bilgisayardaki Dosyaları Silme

Kodlar

Backup bkpDBFull = new Backup();
 
bkpDBFull.Action = BackupActionType.Database;
 
bkpDBFull.Database = "DatabaseName";//Veritabanın almak istediğiniz Örnek: Veritabanı29.04.2017
 
bkpDBFull.Devices.AddDevice(@"LocalPath", DeviceType.File);//Veritabanı kaydedeceği yer C\ 
bkpDBFull.BackupSetName = "DatabaseSetName";////Veritabana Atanacak ad YeniVeriYedek
bkpDBFull.BackupSetDescription = "DatabaseSetDescription";//Server adi
 
bkpDBFull.Initialize = false;
 
Server server = new Server("ServerName");
bkpDBFull.SqlBackup(server);

 

 

You may also like...

%d bloggers like this: