C# Sayısal Loto Uygulaması

ilk olarak 6 elemanlı bir dizi tanımlıyoruz.

int[] dizi= new int[6];

Click olayımızda listboxı temizliyoruz. Rastgele atanacak sayılar için sayi değişkenini tanımlıyoruz.
1 ile 49 sayıları dahil bir random kod çalıştırıyoruz.
for döngüsü ile 6 defa bu işlemi tekrar edip 6 sayımızı oluşturuyoruz.

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Clear();
      int no = 1;
      Random sayi = new Random();
      for(int i=0;i<6;)
      {
        no = sayi.Next(1, 50);
        if (Array.IndexOf(dizi, no) == -1)
        {
          dizi[i] = no;
          i++;
        }
      }
      Array.Sort(dizi);
      foreach (int deger in dizi)
      {
        listBox1.Items.Add(deger.ToString());
      }
    }

 

“for” döngümüzde ki “if” ile rastgele üretilen sayı diziye daha önce eklendi mi diye kontrol ediyoruz.

Eğer eklenmedi ise yani sonuç -1 ise rastgele gelen sayıyı dizi ye ekliyoruz. Dizi ye ekledikten sonra i değerini bir arttırıyoruz.

“Sort” ile dizimizi küçükten büyüğe sıraladık ve “foreach” ile dizimi “listbox” ın içine aldık.

Hakan BAYRAM

Gönlünü Yazılıma kaptırmış biri, Hobi olarak başladığı Kodlamaya profesyonellik katarak ilerleyen Hakan BAYRAM, 1986 izmir doğumlu.

You may also like...

%d blogcu bunu beğendi: